Nugeležinimas

Geležies šalinimas

       Jei geležies ir mangano kiekiai vandenyje yra nedideli (iki 0,1 mg/l), jų pašalinimui užtenka paprastų vandens minkštinimo filtrų. Geležies ir mangano jonai išplaunami iš minkštinimo filtro įkrovos regeneracijos metu.
       Tačiau, jei vandenyje yra didesnis geležies kiekis (daugiau negu 0,1 mg/l), geležis ims kauptis filtro įkrovoje, praplovimo vanduo nepajėgs jos pilnai išplauti ir minkštinimo filtro efektyvumas pamažu ims kristi.
       Jei geležies ir mangano koncentracija yra didesnė negu 0,1 mg/l (abiejų kartu), reikalingi geležies šalinimo filtrai.

       Nugeležinimo filtras – tai įrengimas, susidedantis iš talpos, užpildytos specialia filtruojančia įkrova, vandens paskirstymo ir surinkimo sistema, automatiniu vožtuvu, aeravimo sistema ir (kartais) reagentų dozavimo įranga. Nugeležinimo filtras yra skirtas geležies ir mangano šalinimui. Šio tipo filtruose geležis ir manganas oksiduojami ir iškritę nuosėdos sulaikomos įkrovoje. Pats saugiausias oksidavimo būdas – oksidavimas oro deguonimi. Oras į nugeležinamą vandenį patenka per specialius inžektorius arba kompresoriumi tiekiamas į specialią prisotinimo talpą – saturatorių. Abiem atvejais vandenyje ištirpusi geležis su deguonimi sudaro netirpius junginius, kurie po to mechaniškai sulaikomi įkrovoje. Sulaikytos nuosėdos pašalinamos iš įkrovos periodiškai ją praplaunant.

       Tiek minkštinimo, tiek nugeležinimo filtrai yra veiksmingi tik tuo atveju, jei geležis ir manganas nėra organiniuose junginiuose ir jeigu vandenyje nėra geležies ar mangano bakterijų. Nugeležinimo filtrų įkrova - nepekankamai stiprus oksidatorius, kad galėtų suoksidinti šiuos junginius.
       Tais atvejais (būdinga Klaipėdos kraštui, Neringai), kai geležis ir manganas yra organinių junginių sudėtyje, arba, kai geležies ir mangano koncentracija yra didelė, arba, jei vandenyje yra geležies ir mangano bakterijų, vanduo prieš filtruojant turi būti apdorojamas stipriu oksidatoriumi. Populiariausias oksidatorius yra kalio permanganatas. Šiuo atveju reikia būti labai atsargiems parenkant reikalingas reagentų dozes – jei kalio permanganato koncentracija bus didesnė negu reikalinga organikai oksiduoti, chemikalų perteklius gali patekti į geriamą vandenį. Todėl po nugeležinimo su reagentais rekomenduojama sumontuoti aktyvios anglies arba atbulinio osmoso filtrą, kuris pašalintų galimą regentų perteklių bent iš to vandens, kuris yra skirtas gėrimui.